петък, 25 юни 2010 г.

Провеждане на гладуване при деца

Основното, което трябва да се помни - процесът на гладуване е физиологичен процес, така че не си струва да се страхуваме да провеждаме гладуването сред децата. Самите деца често прибягват към отричането на храната при болести. Гладуването е един инстинкт, който поради нашето невежество изчезва. Ако по време на заболявания в ранна детска възраст се практикува гладуване, детето ще го използва и в зряла възраст.

Не забравяйте, че ако детето е болно, неговата температура е повишена и то отказва да яде - не го хранете поне един ден.
Давайте му повече течности. С подобряване на състоянието апетитът се възстановява и болестта няма да протече толкова дълго и тежко.
За терапевтични цели гладуването при децата се използва при заболявания на стомашно-чревния тракт, бъбреците, заболявания на белия дроб, кожни болести. Във връзка с особеностите на тялото на детето в различните възрастови периоди са разработени приблизителни срокове на гладуване:
- Деца до една година – гладуването е не повече от едно денонощие;
- Деца на две години - не повече от две денонощия;
- До дванайсет години максимален срок на гладуване не трябва да надвишава броя на годините на детето;
- На възраст между 13 и 18 години могат да се провеждат гладувания в продължение на 20 дни, като се вземат предвид индивидуалните особености, психика, общото състояние.

Гладуването при децата е съпроводено от редица трудностир : по-малко дисциплина на детето, трудности за разясняване на целите на гладуване, липса на самостоятелно мислене. На децата често им е трудно да устояват на изкушението да прекъсват режима. Затова много експерти препоръчват да се подхожда много внимателно към сроковете за провеждане на гладуване при децата, като се вземе предвид не само възрастта, но и личността на детето. Повечето от тях смятат, че най-добър ефект дават 24-часови разтоварващи дни, които следва да се провеждат веднъж седмично. Ефектът от такива гладувания настъпва по-бавно, но този метод е по-щадящ и трябва да бъде предпочетен при съмнения за способността на детето да издържи на глад. Добри резултати дава методът на каскадни гладувания, които са по-краткосрочни, но с правилно въстановително захранване.

По време на гладуване се препоръчват допълнителни процедури, както и при възрастни. Особено внимание следва да се обърне на питейния режим. Детето трябва да получава достатъчно количество течности през всички периоди на гладуване. Не се препоръчва физическо претоварване, но трябва да прекарва достатъчно време на открито . Завършване на гладуването е по стандартен начин, в зависимост от възрастта на детето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар